• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  eduroam

  กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สมัครสมาชิกเเละกำลังขอเปิดให้บริการ eduroam โดยจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

 • สถานศึกษาในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ

  Service Area

  ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam-th จำนวน 12 แห่ง read more

 • การใช้งาน eduroam ใน มทร. พระนคร

  How to use ?

  ในเบื้องต้น มทร. พระนครจะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรหรือนักศึกษของ มทร. พระนคร ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WiFi-RMUTP ได้แต่เดิมอยู่แล้ว read more