• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  eduroam

  กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สมัครสมาชิกเเละกำลังขอเปิดให้บริการ eduroam โดยจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

 • สถานศึกษาในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ

  Service Area

  ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam-th จำนวน 12 แห่ง read more

 • การใช้งาน eduroam ใน มทร. พระนคร

  How to use ?

  ในเบื้องต้น มทร. พระนครจะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรหรือนักศึกษของ มทร. พระนคร ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WiFi-RMUTP ได้แต่เดิมอยู่แล้ว read more

เกี่ยวกับ eduroam

eduroam [1] เริ่มต้นขึ้นในปี 2546
 

จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจักร

eduroam คืออะไร ?

eduroam (education roaming)

เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย